Ristiseiska

Vanhahtavasta maineestaan huolimatta ristiseiska on yhä yksi suosituimmista korttipeleistä suomalaisten keskuudessa. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, ja ristiseiska tunnetaankin myös muun muassa seiskana, kiusana ja pihistyksenä. Vaikka kortit ja korttipelit muuttuvat ja uudistuvat jatkuvasti, ristiseiskan kaltaiset klassikot pitävät pintansa vuodesta toiseen.

Ristiseiska on erityisen kiinnostava peli paitsi sen viihdyttävyyden, niin myös sen suomalaisen taustansa ansiosta. Ristiseiskaa ei pelata Suomen ulkopuolella, ja kyseessä onkin yksi harvoista ja omalaatuisista suomalaisista korttipeleistä. Miten ristiseiskapeli etenee, ja mikä pelin tavoitteena tarkalleen on?

Kortit ja niiden jakaminen

Vaikka ristiseiska on suomalainen peli, sitä pelataan tavallisella eurooppalaisella 52 kortin pakalla, jossa kortit on jaettu neljään eri maahan. Ristiseiskapeliin voi ottaa osaa yhdellä kerralla 2–8 pelaajaa.

Kortit jaetaan pelaajille tasan. Käden koko riippuu siis siitä, kuinka monta pelaajaa kyseisellä kierroksella on pelissä mukana. Joskus korttien määrä pelaajien kesken vaihtelee, eikä kortteja aina ole mahdollista jakaa tasan. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta pelin kulkuun tai sääntöihin.

Pelin tavoite

Ristiseiskassa pelin tavoite on päästä eroon kaikista omista korteista pelaamalla ne pöydälle. Koska kaikki kortit jaetaan pelaajien kesken jaossa, peliin ei kuulu erillistä pakkaa, josta kortteja voisi tai pitäisi pelin edetessä nostaa. Korttien määrä kädessä ei siis voi kasvaa.

Kun ensimmäinen pelaaja on päässyt korteistaan eroon, hänet julistetaan voittajaksi. Peli kuitenkin jatkuu siihen asti, että jäljellä on ainoastaan yksi pelaaja, jolla on kortteja kädessään.

Pelin kulku ja vaiheet

Pelin aloittaa se pelaaja, joka on saanut jaossa käteensä ristiseiskan. Hän aloittaa pelin asettamalla ristiseiskan pöydälle, jonka jälkeen muut pelaajat alkavat vuorollaan pelata kädestään kortteja. Korttien pelaaminen ei ole aina mahdollista, ja pelissä menestyminen vaatiikin omien korttien pelaamista järjestelmällisesti sekä toisten pelaajien kortteihin reagoimista oikeaoppisesti.

Kun seiska on lyöty pöytään, kortteja aletaan pelaamaan seuraavien sääntöjen mukaisesti:

  • Seiskan viereen saa lyödä vain toisen seiskan. Näin keskelle pöytää muodostuu seiskoista koostuva rivi.
  • Seiskan alapuolelle saa lyödä vain samaa maata olevan kuutosen, ja seiskan yläpuolelle vain samaa maata olevan kasin.
  • Kun kasi ja kuutonen on lyöty pöytään, pelaajat lyövät kädestään kortteja kasien ja kuutosten päälle niiden arvon mukaan.

Pelin edetessä pöydälle rakentuu siis kolme neljän kortin levyistä riviä. Keskimmäinen koostuu seiskoisa. Ylempi rivi koostuu seiskaa suuremmista korteista, ja alempi rivi koostuu seiskaa pienemmistä korteista.

Seiskan alla olevalle riville aletaan kasaamaan kortteja sekä niiden arvon että niiden maan mukaisesti. Esimerkiksi herttakuutosen päälle on pelattava herttavitonen, -nelonen ja niin edespäin. Pinoa kasataan siihen asti, että se suljetaan ässällä.

Seiskan yläpuolella olevalle riville kasataan kortteja samaa logiikkaa noudattaen, mutta jokaisen kortin onkin oltava edeltäjäänsä suurempi. Esimerkiksi ristiseiskan yläpuolelle asetetun ristikasin päälle on pelattava ristiysi ja ristikymppi. Tämä pino suljetaan ristikuninkaalla. Pinoja kasvatetaan siihen asti, kunnes ne ovat valmiita tai jäljellä on enää yksi pelaaja, joka on hävinnyt pelin.

Jokainen pelaaja voi lyödä pöytään vuorollaan yhden kortin. Jos pelaaja kuitenkin sulkee pinon ässällä tai kuninkaalla, tämä voi pelata toisen kortin tämän jälkeen.

Aina pelaajalla ei kuitenkaan ole kädessään korttia, jonka voisi lyödä pöytään. Tällaisessa tilanteessa pelaajaa yleensä sakotetaan tai rankaistaan jollakin tavalla. Seuraus vaihtelee riippuen siitä, mitä ennen peliä on sovittu. Seuraamuksen suhteen on olemassa lukuisia eri vaihtoehtoja.

Muutamia ristiseiskan variaatioita

Ristiseiskan variaatiot vaikuttavat ensisijaisesti siihen, millainen rangaistus tai sakko annetaan pelaajalle, joka ei pysty pelaamaan vuorollaan yhtäkään korttia.

Kortin pyytäminen

Tässä ristiseiskan muodossa pelaaja joutuu pyytämään kortin edelliseltä pelaajalta. Näin edellinen pelaaja pääsee lähemmäs voittoa, kun taas kortin pyytänyt pelaaja kärsii.

Pantti

Joskus ristiseiskaa pelataan pantin kanssa. Jos pelaaja ei pysty lyömään pöytään yhtäkään korttia, tämä joutuu ottamaan pantin itselleen. Seuraavan pelaajan ollessa samassa tilanteessa pantti vaihtaa omistajaa. Yleensä pantilla pelatessa se pelaaja, jolla on pantti hallussaan pelin loppuessa, häviää pelin vaikkei olisi viimeinen pelaaja, jolla on kortteja.

Pisteiden laskeminen

Variaatiossa jaetaan ja lasketaan pelaajien pisteitä sen mukaan, paljonko heillä on kortteja käsissään pelin päättyessä. Pisteiden laskeminen on helppo yhdistää esimerkiksi pantin kanssa pelaamiseen.

Read More